Geschiedenis

Het Prostitutie Informatie Centrum (PIC), gevestigd op De Wallen in Amsterdam, is een kleine non-profit organisatie die in 1994 is opgericht door Mariska Majoor, een voormalig sekswerker en deskundige op dit gebied. Zij besloot hiertoe omdat zij, toen zij in de buurt werkte, veel mensen zag die het centrum van Amsterdam bezochten en veel vragen hadden, maar nergens een antwoord konden vinden. Het belangrijkste doel van de oprichtster was om een gemakkelijk toegankelijke plek op te zetten die correcte informatie biedt vanuit het gezichtspunt van sekswerkers aan degenen die niet op de hoogte zijn van sekswerk en er nieuwsgierig naar zijn, terwijl het ook dient als een veilige haven voor sekswerkers. Mariska Majoor werd in 2017 door de burgemeester van Amsterdam geridderd voor haar bijdrage aan de rechten van sekswerkers in Nederland.

PIC staat open voor iedereen met de wens om te leren, en ontvangt vaak bezoek van bewoners, politici, toeristen, sekswerkers, klanten, studenten, journalisten en onderzoekers uit meerdere landen en met verschillende achtergronden. PIC neemt ook deel aan verschillende evenementen die te maken hebben met sekswerk, houdt lezingen en geeft presentaties over sekswerk en de problematiek ervan, geeft rondleidingen door het Wallengebied en is betrokken bij de gemeenschap door verschillende workshops te organiseren voor zowel sekswerkers als buurtbewoners.

Het is belangrijk op te merken dat het team van PIC grotendeels wordt gevormd door huidige of ex-sekswerkers, die werken of hebben gewerkt in verschillende seksindustrieën zoals raamsekswerk, escort of pornografie, die vaak de leiding nemen in de workshops, waarbij ze hun eigen ervaringen en kennis naar voren brengen.

PIC’s missie is het bestrijden van het stigma dat vaak geassocieerd wordt met sekswerk door correcte informatie te verstrekken aan zoveel mogelijk mensen. Het uiteindelijke doel is het stigma op sekswerk te bestrijden, en het recht van sekswerkers om hun beroep uit te oefenen.

Book Now