Missie

Prostitutie ( we spreken liever over sekswerk) is van alle tijden en komt in elk land voor. Wat de moraal, religie, wet of cultuur ook voorschrijft, het is er altijd. Alleen de omstandigheden verschillen van land tot land, of een sekswerker meer of minder veilig zijn of haar werk kan doen. Veel misstanden komen voort uit het stigma dat op sekswerk zit, dus hoe de maatschappij naar seksualiteit en sekswerk kijkt.

Het PIC is er om goede informatie vanuit een sekswerkersstandpunt te geven en de mythes en misverstanden rondom sekswerk te ontkrachten. Vooral het misverstand dat sekswerk tegenwoordig bijna synoniem wordt gezien als mensenhandel willen we graag wegnemen. Want voor ons is sekswerk werk en mensenhandel een misdrijf. Mensen hebben het recht om sekswerk te kiezen, én ze hebben het recht om beschermd te worden tegen gedwongenheid en uitbuiting. Zowel in de seksindustrie als in andere werkvormen. Sekswerkersrechten zijn mensenrechten!

 

 

Book Now